X Japan World Tour Live in Thailand

posted on 12 Nov 2011 01:03 by toyting in Yoshiki
ควรเขียนรีพอร์ตสินะ  
แต่ไม่รู้ทำไมเวลาจะพิมพ์อะไรลงไป
เรากลับเสียเวลานั่งมองสองรูปนี้นานมาก
.
.
.
.
เครดิตจาก Barks ค่ะ
ขอเวลาเวิ่นต่ออีกสักพัก >0<

Comment

Comment:

Tweet

เชิญเลยป้า

#5 By tomei on 2011-11-12 19:55

เจ๋ง!!

WE ARE X !!

#4 By yuyu on 2011-11-12 19:04

รูปแรกกินใจมากค่ะ เวิ่นด้วยอีกคนค่ะ
We are X !!

#3 By Salin on 2011-11-12 08:36

เวิ่นดืวยค่ะ

We are X !!

#2 By Schiz...Np on 2011-11-12 06:05

เป็นรูปที่ประทับใจจริงๆค่ะ เห็นแล้วน้ำตาจะไหลอีกรอบ

WE ARE X!!

#1 By natsuki on 2011-11-12 01:44